ITS haalt ISO-norm: continue verbetering

dinsdag 15 september 2020

‘Continu werken aan kwaliteitsverbetering. Dat is eigenlijk het grootste voordeel van zo’n ISO-certificering’, zegt Martin de Pauw, Kwaliteitsmanager bij ITS IT-services en ITS AV-solutions. ‘Daarom zijn we blij met deze ISO 9001-certificering.’

Martin: ‘Het is geen papieren tijger, binnen heel ITS werken we veel bewuster aan kwaliteit. We letten op een eenduidige manier van werken, wat helderheid biedt aan onze klanten. Het was een behoorlijk traject, maar het heeft ons verdere professionalisering opgeleverd. In het traject maak je een algemene beschrijving van al je werkzaamheden. Hoe verloopt inkoop, planning, logistiek, maar ook hebben we eenduidige functiebeschrijvingen gemaakt en beschreven hoe we vervanging regelen. Het zijn enkele voorbeelden uit een palet van procedures die in je bedrijf voorkomen. We hebben al deze procedures ook besproken met de betrokken afdelingen. En daar ligt gelijk de kracht van het ISO-traject.’

Lerende organisatie

‘Het is ook geen eenmalige sessie’, vertelt Martin, ‘eens in de drie maanden is er een managementreview waarin we actiepunten bespreken en hoe we die oppakken. Actiepunten kunnen voortkomen uit de organisatie of bijvoorbeeld uit een klanttevredenheidsonderzoek. Zo werk je continu aan verbetering en is ITS een lerende organisatie. Via interne en externe audits komen ook aanbevelingen aan de orde, die je binnen de organisatie op moet pakken.’

Kwaliteitsmanagement

‘Wij vinden het belangrijk als ITS om aan deze internationale ISO 9001-norm te voldoen. Het vormt een eisenkader voor een kwaliteitsmanagementsysteem. We benadrukken hiermee dat we de wensen van de klant, van kwaliteit en van continue ontwikkeling belangrijk vinden’, legt Martin uit. ‘Verschillende schoolbesturen eisen vaak ook een ISO 9001 certificaat tijdens aanbestedingen, maar het voornaamste is dat we onze processen en prestaties steeds willen verbeteren. ITS de continue verbetering, u het resultaat!