ITS biedt advies en projectmanagement

dinsdag 17 oktober 2023

‘Wij bieden advies en projectmanagement op diverse ICT-gebieden’, zegt Robbert Timmermans, projectmanager ITS. ‘Transitie naar de cloud, verhuizing of herinrichting van de netwerkinfrastructuur, onboarden klanten en cybersecurity. Wij zijn graag partner in ICT.’ 

ICT-belang bizar gegroeid

Robbert werkt al ruim vijftien jaar bij ITS en heeft het belang van ICT in de jaren ‘bizar’ zien groeien, zoals hij zelf zegt. ‘Het is echt een onmisbaar onderdeel van de business en het onderwijs geworden. Daarom is het verstandig voor ICT-zaken professioneel advies in te winnen. Ook bij de verhuizing van een bedrijf of school, is de inrichting van de netwerkinfrastructuur misschien nog wel belangrijker dan de inrichting van het kantoor zelf.’ Robbert adviseert dan ook om vroegtijdig ICT-professionals bij u aan tafel te laten komen. Of het nu gaat om transitie naar de cloud of de verhuizing van uw organisatie. Denk na over uw ICT-zaken en de beveiliging ervan. ITS ondersteunt u graag. Om een idee te krijgen van zo’n advies en projectmanagementtraject, licht Robbert de transitie naar de cloud verder toe.

Transitie naar de cloud

‘We merken nu dat transitie naar de cloud een hot topic is’, zegt Robbert. ‘We gaan daarbij altijd gefaseerd te werk. Je moet immers zorgvuldig zijn met het overzetten van data, privacygevoelige gegevens en vergeet de factor mens niet. Mensen moeten wennen aan een nieuwe werkwijze, dat is logisch.’

Nulmeting

‘In fase 1 doen we een nulmeting bij de klant. We brengen dan de huidige situatie in kaart. We checken of we alle hardware in beeld hebben, of dat nog hardware extern is betrokken. We kijken ook naar de leeftijden van de hardware en of deze compatible is voor het nieuwe (cloud) werken. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld ook adviseren nieuwe hardware op te nemen in de meerjarenbegroting.’

Migratiegesprek

Robbert: ‘In fase 2 komt de uitwerking en bespreken we de nulmeting op locatie. Daarop volgt een migratiegesprek, waarbij we met de klant de migratie doorlopen. Wat gaan we doen, wat mag de klant verwachten van ons en wat kan of moet de klant zelf doen.’

Migratie voorbereiden

‘In fase 3 treffen we alle voorbereidingen voor de daadwerkelijke overgang en maken we de cloudomgeving gereed. Daarna gaan we in fase 4 de migratie op locatie organiseren in samenwerking met de klant. Als de overgang naar de cloud plaatsvindt, ondersteunen wij uiteraard met advies en vangen gebruikersvragen op. Daarna is de evaluatie.’

ICT bij verhuizing of herinrichting

‘Zo’n gefaseerd traject voeren we ook uit bij een verhuizing of herinrichting van een bedrijf of school. In het voortraject wordt ICT soms nog vergeten’, weet Robbert, ‘maar ik moet zeggen dat het belang ervan steeds verder in de haarvaten van organisaties komt. Wij zitten als ITS graag vroeg aan tafel. Dat is ook handig voor praktische zaken, denk aan stroomaansluitingen of het frezen van gleuven voor de bekabeling.’

Onboarden nieuwe klanten

Robbert: ‘Bij het onboarden van nieuwe klanten adviseren we hen over beheer & onderhoudscontracten. Zo krijgt een bedrijf of school het passende contract. Wij kunnen het complete ICT-beheer voor u verzorgen, maar ook delen ervan. Het gaat dan om het beheer en onderhoud van onder meer server en werkplekken, wifi, toegangsbeveiliging, virus- en spamoplossingen, e-mailservice en –onderhoud, databack-up en cloudcomputingservices. ITS doet er alles aan om uw ICT-omgeving optimaal te laten werken.’

Cybersecurity

Een laatste, jammer genoeg steeds actueler, onderwerp is cybersecurity. ITS volgt de ontwikkelingen van cybersecurity op de voet. Zo wonen ITS-specialisten regelmatig een Security Congres bij om de laatste ontwikkelingen te horen. Ook politie, ministerie en bedrijfsleven zijn hierbij betrokken. Robbert: ‘BYOD (Bring your own device) brengt wat dat betreft veel beveiligingsrisico’s met zich mee. Het is dan ook verstandig om netwerkbeveiliging, inclusief zaken als wifi-netwerk, backups en cyber security over te laten aan specialisten. ITS is ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is de wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging. Met de ISO 27001 certificering, oftewel ISMS (Information Security Management System) certificering, laten wij zien te voldoen aan de hoge ISO 27001-eisen rondom informatiebeveiliging.’  

Robbert of een van onze andere ICT-adviseurs spreken? Neem contact op.