Digitalisering: hoe staat Nederland er voor?

vrijdag 21 juli 2023

Nederland staat in 2022 in Europa op de derde plaats van de Digital Economy and Society Index. De impact van digitalisering op de economie is hier relatief hoog, zowel economisch gezien als sociaal. ITS vertelt meer op basis van gegevens van het Rijk.

De DESI-score (Digital Economy and Society Index) van Nederland nam de afgelopen jaren toe: van 54,5 (2019) naar 67,4 (2022). Nederland staat op de derde plaats in de ranglijst. Koploper Finland scoort vooral hoog op digitale publieke diensten (net als Nederland). Nederland scoort hoger dan Finland op het gebied van connectiviteit en menselijk kapitaal. In vergelijking met Finland, Denemarken en Zweden, scoort Nederland lager op het gebied van integratie van digitale technologie. Nederland staat in 2021 voor het eerst op de eerste plek in de Network Readiness Index, gevolgd door Zweden en Denemarken. Deze wereldwijde index van het World Economic Forum (WEF) meet hoe ICT zich in een land ontwikkelt, hoe het benut wordt en in welke mate dit bijdraagt aan het concurrentievermogen van een land. Op basis van meer dan 60 subindicatoren brengt het WEF dit jaarlijks in kaart voor 130 landen wereldwijd. Nederland neemt de derde plaats in als het gaat om de ‘impact’ van ICT op de economie; een plaats hoger dan in 2020.

Nederlanders digitaal vaardig

Nederland scoort in Europa erg goed op digitale vaardigheden. In 2021 beschikte 51,5 procent van de Nederlanders over ‘meer dan de digitale basisvaardigheden’. Daarmee stond Nederland op de eerste plaats binnen de Europese Unie (EU). Dat betekent dat Nederland relatief veel inwoners kent met goede digitale (basis)vaardigheden. Denk hierbij aan vaardigheden zoals het gebruik van software voor tekstverwerking en spreadsheets en het zelf schrijven van computerprogramma’s in een programmeertaal. Van de Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 74 jaar had 51,5 procent in 2021 ‘meer dan basisvaardigheden’. Daarmee zit Nederland duidelijk boven het EU-gemiddelde van 26,5 procent.

Digitale vaardigheden nemen toe

De digitale vaardigheden van Nederlanders nemen jaarlijks iets toe. Dat komt onder andere doordat jongeren over het algemeen digitaal vaardiger zijn dan ouderen. De digitale vaardigheden van personen van 16 tot en met 74 jaar zijn bekeken in de jaren 2016, 2017, 2019 en 2021. Voor personen uit deze leeftijdsgroep is onderzocht of ze internet hebben gebruikt in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek en welke vaardigheden ze hebben. Het percentage personen met ‘meer dan basisvaardigheden’ is toegenomen. Dit steeg van 44 procent in 2016 naar 52 procent in 2021. Daarnaast nam het aandeel personen met ‘weinig vaardigheden’ behoorlijk af van 21 naar elf procent.

ICT-investeringen

Het Nederlandse bedrijfsleven investeert na de Verenigde Staten, Frankrijk en Tsjechië het meest in ICT van alle OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). In Nederland vinden vooral relatief veel investeringen in software en databases plaats, maar wel beduidend minder dan in de Verenigde Staten.

Nederland investeert veel in ICT

De investeringen in ICT als aandeel in de totale investeringen (in vaste activa) liggen in Nederland al jarenlang op een relatief hoog niveau. Denk hierbij aan de aanschaf van computers, tablets maar ook hardware, databases, software en elektronische netwerken. Van alle bruto investeringen in vaste activa investeerde het Nederlandse bedrijfsleven in 2020 ruim achttien procent in ICT. In 2005 was dat nog elf procent. In 2020 was het aandeel ICT-investeringen na de Verenigde Staten, Frankrijk en Tsjechië in Nederland het hoogste.

Digitale toepassingen

Nederland scoort internationaal relatief goed als het gaat om digitale toepassingen. Zo liggen de Nederlandse investeringen hierin boven het gemiddelde van de Europese Unie (EU). Ook zijn er relatief veel Nederlandse bedrijven die big data analyseren. Op het gebied van connectiviteit scoort Nederland beter dan Finland, maar Nederland blijft in vergelijking met Finland achter bij menselijk kapitaal, integratie van digitale technologie en digitale openbare diensten.

Investeringen in digitale toepassingen

Bij digitale toepassingen gaat het om toepassingen voor internetgebruik, e-commerce en toepassingen van data en software. Het Nederlandse bedrijfsleven investeert hier relatief veel in en maakt er veel gebruik van. Zo had in Nederland 92 procent van de bedrijven in 2021 een website. Dat is duidelijk hoger dan het EU-gemiddelde in dat jaar: 78 procent. Ook de Nederlandse percentages ‘werknemers met internet’ en ‘bedrijven met snel internet’ waren in Nederland hoger dan gemiddeld in de EU. Als we kijken naar bedrijven die cloud computing gebruiken (allerlei IT-diensten worden via internet verleend), dan zien we een aanzienlijk verschil tussen Nederland (65 procent) en het EU-gemiddelde (41 procent) (bron Ministerie van Economische Zaken en Klimaat).

Meegaan in de digitale vaart der volkeren met uw organisatie? Neem contact op met ITS.