Beloning voor groen computergebruik

donderdag 1 december 2022

Dat wij in milieuvriendelijke auto’s rijden, ledverlichting gebruiken, afval zorgvuldig scheiden en voor u zoeken naar energiezuinige apparatuur, is voor ITS vanzelfsprekend. Want ook in de wereld van informatietechnologie valt er klimaat- en milieuwinst te behalen.

Zoals (bijna) alles wat we als mens doen, hebben ook IT-activiteiten een impact op het milieu. Daarom gaan we voor ‘Groene IT’ met als doel om dat effect te minimaliseren door computers en computergerelateerde producten op een milieuvriendelijke manier te ontwerpen, produceren, bedienen en verwijderen.

Productie

Zo kiezen fabrikanten bijvoorbeeld vaker voor een minimaal gebruik van gevaarlijke materialen bij de productie van apparatuur. Daarnaast kijken ze naar nieuwe, betere materialen. Onze touchscreenleverancier CTOUCH legt op zijn website uit dat 60 tot 70 procent van de CO2-uitstoot van een apparaat in de productiefase zit. Uit een eigen CO2-onderzoek van het bedrijf is gebleken dat het die uitstoot kan verlagen door bijvoorbeeld smallere en lichtere producten te maken. Met het gebruik van kunststoffen is er vier keer minder CO2-uitstoot dan bij staal en vijf tot zes keer minder CO2-uitstoot dan bij het gebruik van aluminium. Het bedrijf maakt over het materialengebruik afspraken met zijn leveranciers. Het doel is in 2025 een reductie van 60 procent van de CO2-uitstoot te bereiken.

Leverancier Acer wil dat zijn belangrijkste producten – notebooks, desktops en monitors – in 2025 voor 20 tot 30 procent uit duurzaam PCR kunststof bestaan. Voor het maken van PCR kunststof hoeven geen nieuwe fossiele grondstoffen te worden gebruikt, omdat het materiaal wordt gemaakt van afval. Op die manier draagt het ook bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot ten opzichte van standaard kunststof.

Een ander voordeel van PCR kunststof is dat het een circulair materiaal is. Na gebruik is het opnieuw te recyclen.

Gebruik

Fabrikanten hebben ook steeds meer aandacht voor een maximale energie-efficiëntie van hun producten. Apparaten zijn zo te ontwerpen dat het stroomverbruik zich flexibel aanpast aan de manier waarop ze worden gebruikt.

Acer heeft als doel om over twee jaar de gemiddelde energieconsumptie van pc-gebruik met 45 procent te hebben verminderd ten opzichte van 2016. 

CTOUCH heeft op zijn website een rekentool waarmee de verwachte energiebesparing met zijn producten kan worden uitgerekend.

Internet

Hoe goed fabrikanten ook hun best doen om apparatuur zuinig te maken, als het gaat om internet belasten eindgebruikers ook het milieu. Dataverkeer kost veel stroom; uit onderzoek blijkt dat datacenters, communicatienetwerken en aanverwante apparaten in 2030 goed zijn voor vijf procent van het wereldwijde elektriciteitsgebruik. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018. De onderzoekers gaan er daarbij wel vanuit dat datacenters de komende jaren aanzienlijk efficiënter worden in hun stroomverbruik. Ze moedigen ook het gebruik van hernieuwbare energie aan.

De ‘gewone’ gebruikers van het internet – een bedrijf, een school, u en wij – kunnen op allerlei manieren bijdragen aan Groene IT. Door gebruik te maken van glasvezel bijvoorbeeld. Dat is tien keer minder belastend dan het gebruik van een mobiele (4G-) aansluiting en drie keer minder belastend dan koper. Een kabelaansluiting is een goede tweede keuze.

Prullenbak legen

Surfend, mailend en streamend zijn er ook goede en minder goede keuzes te maken. Zo is het beter om het adres van een website rechtstreeks in te tikken, in plaats van een zoekmachine te gebruiken. Het mailen van een link naar een website is bijvoorbeeld minder belastend dan een bijlage doorsturen, en een video bekijken op een telefoon is energiezuiniger dan op een televisie of laptop. Regelmatig mails weggooien en de prullenbak legen, helpt ook om het energiegebruik te verminderen.

Inleveren apparaten

Als geselecteerde partner werkt ITS samen met Acer in het programma Acer Green Rewards. Via ITS kunt u oude apparaten inleveren en nieuwe aanschaffen. Op de portal van Acer staan de deelnemende producten, die voldoen aan de beste energieprestaties. Na een taxatie van de oude apparatuur via de portal kunt u bij Acer tot 84 procent energiezuinigere apparatuur aanschaffen.

Ook CTOUCH neemt producten tegen gunstige voorwaarden in. Bedrijven en scholen die hun schermen willen inruilen (bijvoorbeeld omdat de garantieperiode afloopt), krijgen een financiële vergoeding als ze investeren in nieuwe CTOUCH-technologie. Zo krijgen schermen die het einde van hun eerste levenscyclus hebben bereikt, een upgrade, waarna ze tegen een gereduceerde prijs worden aangeboden aan een andere klant.

Ook recyclet het bedrijf materialen. Door schaarse materialen, zoals aluminium, terug te winnen uit oude apparaten zegt CTOUCH tot 95 procent energie te kunnen besparen.

Ghana

ITS zelf geeft een tweede leven aan oude, maar nog bruikbare computers en aanverwante apparatuur, door deze aan Maxim Nyansa te schenken. Deze stichting brengt de apparaten naar Ghana, waar ze worden gebruikt om kansarme jongeren op te leiden voor een baan in de ICT. Zo vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. Voordat wij de oude computers doneren, zorgen wij er vanzelfsprekend voor dat alle data permanent is gewist.

Bel ons voor meer informatie over het doneren van uw apparatuur.

Interesse in energiezuinige IT-apparatuur of het Acer Green Rewards-programma? Neem contact op!