AI: een zegen of een drama

woensdag 14 juni 2023

Ai, wat eng, zou je kunnen denken over de onstuitbare opmars van AI. Software en apparaten die het denkvermogen van de mens imiteren en zelfstandig keuzes maken; is dat wat we willen? Maar ai ai ai, wat zouden we ook veel tijd kunnen besparen als we iets anders ons werk laten doen. Wat zou dat kunnen betekenen voor het bedrijfsleven?

Toepassingen die nu al gebruikt worden zijn het gebruik van chatbots en virtuele assistenten om klantvragen 24/7 te beantwoorden. Maar als we de professionals moeten geloven komen er in rap tempo toepassingen bij.

Voordelen

AI kan repetitieve taken automatiseren en processen stroomlijnen, waardoor bedrijven efficiënter kunnen werken en de productiviteit kan toenemen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor taken zoals gegevensinvoer, geautomatiseerde analyses en planning. Ai kan ook helpen om betere beslissingen te nemen door middel van gegevens-gestuurde inzichten. Door het analyseren van grote hoeveelheden gegevens kan AI trends en patronen identificeren en voorspellende analyses uitvoeren. AI kan bedrijven op die manier voorzien van waardevolle informatie voor strategische beslissingen. In virtuele laboratoria kunnen onderzoekersexperimenten uitvoeren zonder fysieke laboratoriumapparatuur nodig te hebben. Door middel van spraakherkenning, tekst-naar-spraaktechnologie en andere AI-toepassingen kunnen medewerkers met beperkingen beter deelnemen aan het arbeidsproces.

ai-in-bedrijfsleven-1.jpg

Risico’s

De bekendste toepassing van AI, ChatGPT, geeft ook antwoord op de vraag wat risico’s van AI voor het bedrijfsleven kunnen zijn. Taken die routinematig en repetitief zijn, kunnen worden overgenomen door AI-systemen, waardoor sommige werknemers mogelijk moeten omscholen of nieuwe vaardigheden moeten aanleren. En AI-systemen kunnen vatbaar zijn voor vooroordelen en ongelijkheden, omdat ze worden getraind op basis van bestaande gegevens. Als deze gegevens bevooroordeeld zijn, kunnen AI-systemen deze vooroordelen versterken en ongelijkheden vergroten. Daarnaast zijn er zorgen over de privacy. Het gebruik van AI in het bedrijfsleven houdt het verzamelen en analyseren van gegevens in. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens veilig worden opgeslagen en dat er transparantie is over hoe ze worden gebruikt.

Als bedrijven alert zijn op de risico’s, liggen er mooie kansen in het verschiet. Als AI saai werk over kan nemen, is er voor medewerkers kans om op andere manieren waardevol te zijn. Zij doen het werk waar mensen goed in zijn en computers niet.